Perspektiv

Information om socker och näring

Ny rapport om socker och hälsa

2015-01-26

Non-profit organisationen Swedish Nutrition Foundation, SNF, publicerade sin nya rapport om socker och ”sockerberoende” på ett seminarium i Stockholm den 9 december 2014. Rapporten är uppdelad i två delar: första del omhandler ”Socker – fakta och hälsomässiga aspekter”. Andra del omhandler ”Socker och beroende – en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt”
Bakgrunden för rapporten är, at många människor har ett komplext förhållande till socker och sötsaker, vilket gjort socker till ett mycket omdebatterat livsmedel. I debatten florerar många olika påståenden om hur socker påverkar hälsan, varav vissa är vetenskapligt väl underbyggda medan andra baseras på myter och faktafel. För att främja en god folkhälsa är det viktigt att diskussionen om socker och hälsa är saklig och baseras på vetenskaplig grund, vilket SNF har bidragit till med den nyligen publicerade rapporten. Rapporten sammanfattar aktuellt kunskapsläge om samband mellan socker och hälsa, och sockerberoende.

SNF’s rapport och pressmeddelande kan laddas ner på:
http://snf.ideon.se/2015/01/09/snfs-sockerrapport-2014/

Tillbaka