Perspektiv

Information om socker och näring

Pressmeddelanden

Frigörelse och jakten på en partner styr ungas matvanor

2004-11-24: Livsfaserna avgör vad och hur vi äter. De unga generationerna använder maten för att särskilja sig från de äldre. Man gör upp med traditionerna.

Kolhydrater tappar mark

2004-11-02: Svenskarna känner till de officiella kostråden, men färre följer dem än tidigare.

Råd & Rön sprider falska påståenden om socker

2003-12-09: Myndigheter, forskare, industri och medier bär alla ett ansvar för att allmänheten informeras på ett korrekt sätt när det gäller hälsofrågor.

Bristande långtidseffekt - problemet vid behandling av övervikt.

2003-12-04: Emotionella faktorer tycks bidra till ett ökat intag av mat hos överviktiga.

Danisco Sugar slår hål på myterna om socker

2003-09-09: I dagens hälsodebatt förekommer många negativa uppfattningar om socker och dess hälsoeffekter. Nu ger Danisco Sugar svar på tal – i informationsbroschyren ”Myter och fakta om socker”.

Motion och vikt i fokus

2003-07-11: Den låga fysiska aktiviteten är ett av tidernas största folkhälsoproblem. Trots att energiintaget hos bland annat barn och ungdomar faktiskt minskar i just den åldern, så ökar vikten.

Ledande bantningsprofessor: Sockerberoende tveksam diagnos

2003-05-19: Även om det i dag finns speciella kliniker som ägnar sig åt att ta hand om sockermissbrukare, är det tveksamt om diagnosen ”sockerberoende” är riktig.

Fetma påminner om allergi

2002-12-20: Utveckling av fetma kan närmast liknas vid allergi.

Perspektiv nr 1 2002 - Hälsa på internet

2002-06-11: Internet har öppnat helt nya möjligheter för informationssökning och erfarenhetsutbyte i relation till kost och hälsa.