Perspektiv

Information om socker och näring

Allt färre normalviktiga svenskar

2015-01-07

Fler och fler svenskar lider av sjuklig övervikt. Samtidigt ökar andelen underviktiga. Det visar en undersökning som AIMCreate gjort.

Svenskarnas oro för hälsan är fortfarande särskilt inriktad på rökning samt dåliga kost- och motionsvanor, övervikt samt hur man undviker att bli överviktig.

Nästan hälften av svenskarna, 47 procent, menar att den enskilt viktigaste faktorn för deras hälsa är att undvika rökning. 41 procent tycker att motion är den viktigaste faktorn. Generellt sett anses det också mycket viktigt att äta rikligt med frukt och grönt.

Det visar en nyligen offentliggjort undersökning bland 2500 vuxna svenskar som AIMCreate har gjort på uppdrag av Nordic Sugar.

De tillfrågade fick frågan: ”nämn de fem saker som du anser är viktigast för din hälsa”. Att undvika rökning är fortfarande högsta prioritet för flesta människor.

Överviktiga mindre fysiskt aktiva
Synen på hälsa och sunt leverne varierar dock mellan olika svenskar beroende på deras BMI (Body Mass Index). Intervjupersonerna fick frågan om längd och vikt för att räkna fram deras BMI.

52 procent av de normalviktiga nämner fysisk aktivitet som den viktigaste faktorn för deras hälsa men för människor med fetma är det endast 32 procent. Människor med sjuklig övervikt lägger istället mer energi på att undvika fet snabbmat och medvetet minska intaget av socker. Samtidigt är det denna grupp som i hög grad väljer produkter med sötningsmedel.

Undersökningen visar på en viktökning i samhället. Från 2002 till 2014 ökade andelen svårt överviktiga svenskar från 10 till 18 procent. Under samma period minskade andelen normalviktiga med närmare10 procent, från 49 till 40 procent.

Samtidigt har det också skett en ökning i antalet underviktiga. Antalet underviktiga svenskar har ökat från 11 till 18 procent.

Undersökningen är delvis publicerad i nya numret av facktidskriften Perspektiv som kan läsas på www.perspektiv.nu. Här finns även tidigare undersökningar klicka på ”publikationer” och ”undersökningar”.

För ytterligare information:
Manager Nutrition Communication Anne-Mette Nielsen, Nordic Sugar A/S, +45 32 66 25 70

Svenskarnas rakning av de fem viktigaste faktorerna för deras hälsa (se figur).

Tillbaka