Perspektiv

Information om socker och näring

Förvirrande fokus i sockerdebatten - ”Ät mindre” lyder Danisco Sugars förslag till ett nytt kostråd…

2005-12-21

Av vetenskaplig rådgivare Ingrid Salomonsson.


På Danisco Sugar upplever vi att sockret har fått skulden för den överviktsepidemi som nu sprider sig. Tidigare var fett den stora boven. Vi skulle önska att man fokuserade på reella fakta och inte föll för förenklade budskap.


Det kan vara svårt att tränga igenom med nyanserade budskap om kost och hälsa i en tid där enkla och snabba påståenden ger rubriker. Det är ett konstaterande, ingen beklagan! Ofta är det enkla budskap, t ex Atkins- eller South Beachdieten som tilltalar medierna och därmed också befolkningen. Livsmedelsverket och andra kostexperter, som söker ett nyanserat budskap utifrån vetenskapliga grunder, får sällan lika många rubriker. De enkla och, för de flesta, logiska budskapen är mer lättsmälta.


Några av budskapen som kommer från både myndigheter och experter verkar mer förvirrande än vägledande. Ett exempel är budskapet att man riskerar att inte få tillräckligt av vitaminer och mineraler vid för högt sockerintag, för att sockret tar upp utrymmet för dessa näringsämnen. Det är i och för sig korrekt, men budskapet blir förvirrande, för bristtillstånd är inte det största problemet hos den överviktiga delen av befolkningen.


Förslag till nytt kostråd: Ät mindre!
Mitt förslag är att myndigheterna och andra bör förändra fokus i kost- och hälsodebatten. Nästan hälften av befolkningen får i sig för mycket energi i förhållande till vad de förbrukar. Eller som professor Wulf Becker skriver på Livsmedelsverket webbplats: ”Att kroppsvikten ökar beror alltid på att energiintaget är större än energiutgifterna, d v s att man äter mer än man gör av med.” Därför medför en diet med lågt energiinnehåll helt logiskt att man går ner i vikt om man fortfarande rör sig som tidigare. Men att viktnedgången oftast blir kortvarig, för att de flesta inte kan leva på en ensidig diet är en helt annan sak. Kanske är det därför som modedieterna kommer och går.


Det är naturligtvis riktigt att ange att det är mindre mängd socker än normalt i produkter med lägre sockerhalt och lightprodukter, men i många fall, betyder det inte att det totala energiinnehållet i livsmedlet har minskat. När vi pratar om övervikt borde vi fokusera mer på varans energiinnehåll, eftersom det är det som avgör om man lagrar energi eller inte.


Livsmedelsverket införde tidigare i år fem kostråd under rubriken ”Vill du äta hälsosamt?” Kostråden berörde livsmedelsval, men inget om att förebygga övervikt – även om det är ett av våra stora hälsoproblem.


Mitt förslag är att istället fokusera på budskapet: ”Ät mindre!” Det är lätt att förstå och lätt att följa. Kanske är det enkla som slår igenom bäst. Och man kan äta som man brukar, men bara ta lite mindre. Kanske är budskapet förenklat, men slagkraftigt och det är viktigt, för i slutänden är det upp till varje enskild individ att avgöra vad och hur mycket man stoppar i munnen.


För mer information, kontakta:
Ingrid Salomonsson, vetenskaplig rådgivare, Danisco Sugar, Tel 040-709 53 70 15

Tillbaka