Perspektiv

Information om socker och näring

Nordisk oenighet om ansvaret för sockerkonsumtionen

2006-03-10

En nordisk undersökning utförd på uppdrag av Danisco Sugar, visar att det finns många likheter hur man i Norden upplever sockerdebatten. Men på en punkt går åsikterna isär. Det är i synen på vem som bär ansvaret för hur mycket socker vi äter. Dietister och andra kost- och näringskunniga i Sverige anser i större utsträckning än i Danmark att det är industrins ansvar.

Undersökningen genomfördes i Sverige, Danmark och Norge av analysinstitutet Millward Brown i juni 2005. Totalt genomfördes 398 telefonintervjuer, varav de flesta svenska. De som tillfrågades var läkare, dietister, tandläkare, lärare och hälsojournalister.


Undersökningen visar att de allra flesta kost- och näringskunniga är överens om att socker inte är den viktigaste faktorn i fetmaepidemin. Man vill inte lägga skulden på en enda faktor och nämner bl a fett, näringsintaget i allmänhet och brist på fysisk aktivitet som möjliga orsaker. Speciellt de tillfrågade svenskarna anser att det är ett samspel mellan en rad olika faktorer.


De svenska dietisterna anser att man i sockerdebatten har glömt bort att socker är en naturlig ingrediens i många livsmedel. De föredrar sockersötade produkter framför artificiellt sötade livsmedel. De vill hellre att industrin minskar sockret i flera olika livsmedel och menar att livsmedel med ett lågt sockerinnehåll är mer hälsosamt än produkter med sötningsmedel.


Åsikterna går däremot isär om vem som bär ansvaret för hur mycket socker vi äter. I Danmark vill kost- och näringskunniga främst lägga ansvaret på konsumenten. I Sverige, däremot anser man i högre grad att ansvaret ligger utanför individen (industrin).


Resultaten från en annan svensk undersökning - Livsmedelsföretagens konsumentundersökning våren 2005 - visar däremot att konsumenten anser att ansvaret i överviktsfrågan till största delen ligger hos individen själv. På andra plats kom snabbmatställen. Studien bygger på 1013 intervjuer.


Ytterligare upplysningar:
Ingrid Salomonsson
Vetenskaplig rådgivare
Danisco Sugar

040-53 70 15

Tillbaka