Perspektiv

Information om socker och näring

Var fjärde svensk skräms av E-tillsatserna i maten

2009-11-18

Livsmedelstillsatserna, alla med sitt specifika E-nummer, är det som oroar de nordiska konsumenterna mest när de handlar mat. Det visar YouGov´s opinionsundersökning bland drygt 2000 konsumenter i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Europas konsumenter kan möta drygt 1000 olika E - numrerade livsmedelstillsatser på butikshyllorna. Tillsatserna kan vara till exempel: emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, klumpförebyggande medel och färgämnen.

Men om det råder full samstämmighet om att tillsatserna är det största orosmomentet, så skiljer sig länderna åt när det gäller vad som oroar näst mest.
På andraplatsen placerar svenska konsumenter ”gift och giftiga ohälsosamma ämnen”, danskarna salmonella, norrmännen socker medan finländarna är misstänksamma mot konserveringsmedel.

Undviker sötningsmedel
• På frågan vilka typer av livsmedelsingredienser som man aktivt försöker undvika i samband med matinköpen, så går de svenska konsumenterna sin egen väg och placerar konstgjorda sötningsmedel överst. Finländare, danskar och norrmän däremot placerar genmodifierade ingredienser i topp.
• En fortsatt trend från tidigare års undersökningar är att färre konsumenter tycker att socker är ohälsosamt, medan skepsisen mot sötningsmedlen ökar.
• Noterbart är vidare att mer än hälften av de nordiska konsumenterna aktivt letar efter den nya GDA-märkningen när de handlar mat. I denna deklareras energi, socker, fett, mättat fett och salt.

Sundast i Norden?
Sammantaget pekar undersökningen på växande längtan efter naturlig och hälsosam mat. Men innebär det att vi verkligen lever sundare idag?
När danskarna får sätta betyg på sig själva anser runt hälften att de äter och dricker sunt. I finländarnas fall handlar det om 44 procent medan norrmän och svenskar är lite mera blygsamma – 38 procent.

(Attitydundersökningen genomfördes under 2009 av marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Nordic Sugar.)

För ytterligare information:
Ingrid Salomonsson, vetenskaplig rådgivare, Nordic Sugar, telefon 040 – 53 70 15.

Tillbaka