Perspektiv

Information om socker och näring

Vi bantar med GI - men vet inte vad det betyder

2008-08-20

En nyligen gjord undersökning visar att svenskar i betydligt större utsträckning än sina grannar i Norden känner till begreppet GI.

87 procent av svenskarna har någon gång hört begreppet, men i grannlandet Danmark känner endast 11 procent till det. Men, långt ifrån alla svenskar vet vad GI egentligen innebär.


Våren 2008 frågade undersökningsföretaget Zapera Quickwise 1924 nordbor mellan 15 och 68 år, varav 482 svenskar om de visste vad begreppet GI betyder och varifrån man hämtar informationen.


Många svenskar känner till GI, som egentligen är en förkortning av engelskans Glycemic Index. Hela 87 procent har hört talas om det och det är avsevärt fler än i Norge, där bara 41 procent och framförallt i Danmark där endast 11 procent har hört talas om det.


- Det är intressant att det är så stora skillnader mellan länderna i Norden, säger Ingrid Salomonsson, vetenskaplig rådgivare vid Danisco Sugar. Vi märker skillnaderna i frågor mellan de olika konsumenterna. Svenskarna frågar ofta om GI, medan danskarna istället är intresserade av allmänna frågor om fetma.


Skillnad mellan kvinnor och mäns kunskaper
Trots att så många svenskar kännertill GI, tror hela 17 procent att det är ett mått på hur maten påverkar kolesterolhalten i blodet. Andra menar att det är en bantningsmetod som går ut på att man ska undvika fett. Betydligt fler män - 27 procent - än kvinnor - 17 procent - menar att GI innebär att fettet i maten ska bort. Endast 64 procent känner till att GI är ett mått på hur blodsockret påverkas efter man har ätit ett livsmedel, men det är en skillnad mellan kvinnor och mäns kunskaper;


• 70 procent av kvinnorna vet vad GI betyder
• 57 procent av männen vet vad GI betyder


- Undersökningen är klart intressant. Här kan man se att kvinnor har bättre kunskaper inom kost- och hälso- området och det förvånar mig inte, eftersom så många svenska veckotidningar innehåller information om hälsa och mat, säger Ingrid Salomonsson.


Tidningar vanligaste informationskällan
Informationen om GI sprids framförallt genom veckotidningar, tidskrifter och via Internet med lockande artiklar om olika bantningsmetoder med GI som samlande begrepp. 76 procent av svenskarna får sin information via tidningar, men en inte ringa andel, 48 procent, inhämtar sina kunskaper i samtal med vänner och bekanta. Endast åtta procent har fått information av en dietist eller läkare.


Kontakt:
Ingrid Salomonsson, vetenskaplig rådgivare, Danisco Sugar, 0709 53 70 15
E-post: ingrid.salomonsson@danisco.com

Tillbaka