Perspektiv

Information om socker och näring

Restraint eating och signaler om god mat (”cues”)

2018-06-25

Vissa människor verkar vara extra känsliga för så kallade yttre signaler om god mat ”cues”( till exempel åsyn och doft) och är kanske samtidigt impulsiva och har en lägre grad av självkontroll. Med andra ord frestas de lättare och har mycket svårt att avstå från behovstillfredsställelsen. En tidigare rewiev från 2008 av samme författare visade, att restrained eaters svarar särskilt starkt på sensoriska matsignaler. I denna artikel går man igenom de studier som publicerats sedan 2010. De tittar på effekten av matsignaler (”cues”) på intag respektive kognitiv funktion (uppmärksamhet och minne).

Dessa studier stöder tidigare resultat: Restrained eaters äter mer efter att ha utsatts för matsignaler, till exempel ett tv-program om mat. Dessutom äter en restrained eater mer, både när vederbörande har ätit något ohälsosamt och när hen har en uppfattning av att ha ätit en för stor portion. Även märkning av en matvara som hälsosam ökar tendensen att äta den aktuella matvaran och ofta också mer av den. Däremot får cues / signaler, som handlar om en bantningskur, en restrained eater att äta mindre, även när det på samma gång finns tilltalande matsignaler.

En restrained eater har en selektiv uppmärksamhet och ett selektivt minne, när det gäller matord. De reagerar snabbare på välsmakande mat signaler än på neutrala signaler, och snabbare än en icke-restrained eater gör. De kommer också ihåg fler mat-ord.

Författarna drar slutsatsen att en restrained eater i högre grad reagerar på attraktiva matsignaler, liksom deras uppmärksamhet och minne är selektiva jämfört med en icke-restrained eater. De framhäver ett problem med undersökningarna, nämligen att man har använt olika frågeformulär och skalor för att identifiera restrained eating. Det är också viktigt att skilja mellan ”rigid restraint” och ”flexibel restraint”. ”Flexibel restraint” är till skillnad från ”restraint restraint” till gagn, när det gäller att undvika att äta för mycket och bidrar därmed till att förhindra viktökning.

Reference:
Polivy J, Herman CP. Restrained eating and food cues: Recent findings and conclusions. Curr Obes Rep 2017; 6(1): 79-85.

Herman CP, Polivy J. External cues in the control of food intake in humans: the sensory-normative distinction. Physiol Behav 2008; 94:722-8.

Tillbaka