Perspektiv

Information om socker och näring

Rött kött och hjärt-kärlsjukdom

2018-03-06

En svensk översiktsartikel från 2017 har samlat resultat från prospektiva kohortstudier gällande rött kött och cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. När det gäller hjärt-kärlsjukdomar ingår 6 metaanalyser av kohortstudier och 6 studier av enskilda kohorter. Analysen visar att intaget av 100 g rött kött om dagen ökar risken att dö av hjärt-kärlsjukdom med 15 %, medan intag av 50 g processat kött ökar risken med 24 %.

Författaren drar slutsatsen att ett högt intag av rött kött, och särskilt av processat kött, sannolikt är förknippat med en ökad risk för flera kroniska sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdom. Emellertid visar endast de 4 amerikanska kohortstudierna en positiv association, inte de 2 europeiska och de 4 asiatiska kohortstudierna. Inverkan av rött kött på risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom är inte entydig, eftersom inte alla studier pekar i samma riktning. Det finns vissa begränsningar i studierna, till exempel att det finns självrapportering av köttintag och att confounders inte har beaktats i alla studier. Vid kohortstudier kan man inte dra några slutsatser om orsakssamband. En möjlighet är att ett högt köttintag är en markör för en ohälsosam livsstil snarare än en riskfaktor i sig.

Möjliga förklaringar till att kött ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar
Både rött kött och processat kött kan innehålla en del mättat fett och processat kött mycket salt och nitrit, som kan omvandlas till nitrosaminer. Många av slutprodukterna från bakteriernas proteinnedbrytning, som fenoler och aminer, anses vara skadliga för kroppen. De är förknippade med ökad risk för bland annat cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Ett exempel är trimetylaminoxid (TMAO), som ökar risken för ateroskleros. Tarmbakterierna bildar TMAO från trimetylamin (TMA), som bildas i levern från L-karnitin, som framför allt finns i rött kött. Även kolin blir av tarmbakterierna omvandlade till TMAO.


Referens: Wolk A. Potential health hazards of eating red meat.
J Intern Med 2017; 281(2): 106-22.
 

L-karnitin
Ett vattenlösligt vitaminliknande ämne som ingår i kroppens energiomsättning. Den största källan till L-karnitin är rött kött och mejeriprodukter. Kroppen bildar själv L-karnitin från aminosyran lysin. Beteckningen ”vitamin B7” används vid några tillfällen. Ref .: Heart Association.
Kolin
Bildas ur aminosyran metionin och är viktigt för upptaget av fett. Det är en beståndsdel i acetylkolin och i några av de lipider som finns i cellmembran. Kan formas i kroppen. Finns i många livsmedel, särskilt i lever, äggula, mejeriprodukter, jordnötter och sojabönor.

Tillbaka