Perspektiv

Information om socker och näring

Stress och matvanor hos barn och unga

2018-06-25

Hos vuxna har man i flera studier funnit ett positivt samband mellan stress och osunda matvanor. Men gäller samma sak för barn och ungdomar? Det försöker en systematisk review och metaanalys av 13 studier bland 8-18-åringar att ge svar på.

Metaanalysen visade att det råder en signifikant positiv korrelation mellan stress och osunda matvanor både bland yngre och äldre barn. Stress är med andra ord förenat med ett ökat intag av ohälsosamma livsmedel. Dessutom är stress negativt relaterat till hälsosamma matvanor bland de äldre barnen, men inte bland de yngre barnen. Hos de äldre barnen ledde stress således till ett minskat intag av sunda livsmedel.

Då det handlar om kohortstudier, kan man inte säga något om ett faktiskt orsakssamband. Författarna finner resultatet bekymmersamt, eftersom stress uppenbart har ett negativt inflytande över matvanor så tidigt som i 8-9-årsåldern.

Reference: Hill DC. Stress and eating behaviors in children and adolescents: Systematic review and meta-analysis. Appetite 2018, 123, april, 14-22. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.109

Tillbaka