Perspektiv

Information om socker och näring

Blodsocker

Hos friska människor regleras blodsockret av hormonerna insulin och glukagon. Insulinet sänker blodsockernivån medan glukagon höjer nivån. Efter en måltid med kolhydratinnehållande livsmedel stiger blodsockerhalten. Hur snabbt och hur högt den stiger beror både på mängden kolhydrater i maten och på hur snabbt dessa spjälkas och absorberas. Bestämning av blodsockerhalten är viktig för att påvisa diabetes och för att följa effekten av behandling.