Perspektiv

Information om socker och näring

Kolhydrat och fett

Blodets fett, plasmalipiderna, spelar en viktig roll för utvecklandet av hjärtkärlsjukdomar. Plasmalipiderna påverkas i huvudsak av kostens fettinnehåll och fettsyrafördelning, kroppsvikt, rökning och fysisk aktivitet.

Kolhydraternas påverkan av plasmalipiderna – och därmed utvecklandet av hjärtkärlsjukdomar – är inte entydigt klarlagt. Korttidsstudier har indikerat att ett onormalt högt intag av socker kan öka halten plasma-triglycerid (VLDL), minska HDL och eventuellt öka LDL. En ny långtidsstudie, där fett delvis ersatts av socker, har emellertid visat att det blir en adaption så att lipidnivån stabiliseras vid långvarigt svagt ökat sockerintag. Flera undersökningar behövs dock för att åstadkomma ett bättre klargörande av kolhydraternas inverkan på plasmalipiderna.