Perspektiv

Information om socker och näring

Hjärtkärlsjukdom

Hjärtkärlsjukdom hör till den vanligaste dödsorsaken i Norden för både män och kvinnor. Det är en multifaktoriell sjukdom, vilket betyder att de finns flera ackumulerande faktorer som kan främja utvecklandet av sjukdomen. Män drabbas vanligtvis 10-15 år tidigare än kvinnor. Genetisk disposition och stigande ålder ökar risken för hjärtkärlsjukdom. Övriga riskfaktorer är bland annat följande:

 • Fysisk inaktivitet
   
 • Rökning
   
 • Förhöjd kolesterolhalt och förhöjd plasmalipidnivå
   
 • Förhöjt blodtryck
   
 • Diabetes – både typ 1 och typ 2
   
 • Övervikt – särskilt bukfetma
   
 • Stress