Perspektiv

Information om socker och näring

Kropp och vikt

Kroppsvikten är främst beroende av energiintaget och energiförbrukningen. Det innebär att kroppsvikten ökar om energiintaget överstiger energiförbrukningen. Energiomsättningen (basämnesomsättning och födoinducerad förbränning) har endast begränsad betydelse för utvecklandet av övervikt.

Det finns övertygande vetenskapliga argument för att förhållandet mellan kostens innehåll av fett och kolhydrater påverkar kroppsvikten, och att en fettrik, energität och ofta kolhydratfattig kost i kombination med låg aktivitetsnivå kan öka risken för övervikt. Det ser således ut att finnas anledning att rekommendera en kost som innehåller mycket kolhydrater och har ett fettinnehåll på under 30 energiprocent.

En ny långtidsstudie har visat att det har mindre betydelse för viktregleringen om kolhydraterna kommer från sockerarter eller stärkelse, och utifrån studien finns det inte någon anledning att undvika sockerrika fasta livsmedel om man vill gå ned i vikt. Mycket tyder dock på att den form (fast eller flytande) som socker konsumeras på kan ha betydelse för viktregleringen.

Det finns emellertid behov av ytterligare välkontrollerade långtidsförsök för att klargöra sockrets roll för viktregleringen. Ämnet har varit och är fortfarande mycket omdiskuterat, och forskningen är intensiv inom detta område.