Perspektiv

Information om socker och näring

Blir man fet av socker?

Man ökar i vikt om man intar mer energi än man gör av med. Därför handlar det först och främst om att hitta sin energibalans.

Ja, eftersom socker innehåller energi. Om energiintaget är större än energiförbrukningen leder det på sikt till övervikt.

Nej, eftersom socker i sig självt inte innehåller mer energi än andra näringsämnen.

Faktiskt så innehåller 1 gram socker samma mängd kalorier som 1 g protein och knappt hälften så många kalorier som 1 gram fett. Alla energigivande näringsämnen bidrar till övervikt, om man intar mer av dem än man har behov av – också kallad energibalans.

Utveckling av övervikt är en fråga om det totala energiintaget i förhållande till den totala energiförbrukningen. Det är också resultatet av ett samspel mellan flera faktorer, t.ex. ärftliga förhållanden, kost- och motionsvanor och psykosociala aspekter. Dessutom tycks fetma också ha en social och utbildningsmässig orsak. Allt detta – och mycket mer – måste man ta med i beräkningen, när man vill lösa problemet med fetma. Det är inte tillräckligt att bara fokusera på en enskild faktor som t.ex. sockerinnehållet i olika produkter eller antalet idrottslektioner i skolan.

Tillbaka till Socker och hälsa »