Perspektiv

Information om socker och näring

Får man hål i tänderna av socker?

Frekvent intag av livsmedel som innehåller nedbrytningsbara kolhydrater som t.ex. socker och stärkelse kan öka risken för hål i tänderna, speciellt för människor med dålig munhygien.

Hål i tänderna uppstår vid syraangrepp på tandemaljen. Syran bildas när bakterierna i munnen omsätter matens kolhydrater till syror. Bakterierna förekommer normalt i munnen och ger upphov till ett tunt placklager på tänderna.

Placken bildas på rena tänder, även om det inte är mat i munnen. Mat som innehåller kolhydrater, häribland socker och stärkelse, gynnar plackbildningen. Mängden plack och dess sammansättning påverkar kariesprocessen. Ju längre tid plack och kolhydratinnehållande föda är i munhålan, desto större är risken för karies.

Dålig munhygien ökar risken för hål i tänderna, liksom frekvensen för intag av socker och stärkelse. Frekvensen har större betydelse än mängden, när det gäller hål i tänderna. Socker kan därför bidra till hål i tänderna, men gör det inte nödvändigtvis. Utvecklingen av karies är ett samspel mellan flera faktorer, däribland genetiska faktorer, kost, måltidsfrekvens och munhygien. Till exempel har mängden saliv och dess sammansättning betydelse för utvecklingen av karies.

Daglig tandborstning med fluor har visat sig reducera risken. Det understryks av utvecklingen av barns tandhälsa. Trots att sockerförbrukningen i stort sett har varit densamma i 50 år tredubblades andelen kariesfria 12-åringar mellan åren 1985– 2013.

Tillbaka till Socker och hälsa »