Perspektiv

Information om socker och näring

Teman

Här belyser vi olika ämnen som är aktuella i hälsodebatten.

”Food addiction”: Kan man bli beroende av mat?

Med detta tema vill vi presentera den senaste forskningen inom ämnet ”food addiction”. En sammanfattning av vårt kompletta dokument är en del av detta tema. Temat kommer också att följas upp i vår tidning Perspektiv, som utkommer under våren 2015.

Läs mer

Näringsrekommendationer och kostråd

Detta tema omfattar ett ämne som på både kortare och längre sikt kommer att diskuteras mycket i yrkesmässiga kretsar i hela Norden – och ingå i många yrkesgruppers dagliga arbete.

Läs mer

Barns hälsa och välbefinnande

Nordic Sugar kommer en tid framöver att fokusera på barns hälsa och välbefinnande. Vi tycker att matvanor, fysisk aktivitet, utevistelse och sömn är viktiga hörnstenar när det gäller barns hälsa.

Läs mer