Perspektiv

Information om socker och näring

Barns hälsa och välbefinnande

Nordic Sugar kommer en tid framöver att fokusera på barns hälsa och välbefinnande. Vi tycker att matvanor, fysisk aktivitet, utevistelse och sömn är viktiga hörnstenar när det gäller barns hälsa. 

Man kan inte säga att kost är viktigare än fysisk aktivitet. Man kan heller inte säga, att det är viktigare, att barnen får tillräckligt med sömn, än att de är ute i friska luften. Under vårt tema om barns hälsa och välbefinnande vill vi poängtera, att det är många faktorer, som tillsammans utgör en grund för barns hälsa. Och att frånvaron av en enda faktor kan få stora konsekvenser, vare sig det gäller att barnet sover för lite, vistas för lite utomhus, äter för lite grönsaker, äter för mycket socker eller något helt annat.

Det har under flera år varit mycket tal om barns sockervanor. Och det är förstås viktigt. Barn ska inte äta för mycket socker. Det kan vi alla vara överens om. Det har dock varit en tendens till att lite väl snävt fokusera på socker. - Är ett barn, som är i rörelse flera timmar om dagen, som får sin goda nattsömn och massor av frisk luft, osunt, bara för att han eller hon äter 12 energiprocent socker i stället för högst 10 E%, som är rekommendationen? Och är ett barn, som sitter inomhus framför skärmen hela dagen, som får för lite sömn och som inte gillar grönsaker, sunt, för att han eller hon aldrig får saft, kakor eller godis?

Vi har inte svaret och vi ska heller inte lägga oss i, vad enskilda föräldrar värderar som hälsosamt för sina barn. Vi har i stället lämnat över frågorna till en rad erkända experter inom området. Vad dessa experter anser, kan du läsa om i ett antal artiklar, som du finner i vänstra sidan.

Flera intressanta resultat
Som en del av vårt fokus på barns hälsa och välmående har vi, i samarbete med analysinstitutet You Gov Zapera, valt att undersöka, hur föräldrar ser på sina barns hälsa. Vi har bland annat frågat dem, om hur viktigt de tycker att kost, sömn, fysisk aktivitet och utevistelse är för sina barn och vi har framför allt ställt frågor, som berör familjens vanor i hemmiljön. Vi har fått fram en hel del intressanta resultat.

Bland annat visar resultaten att frukt och grönt varje dag är det kostråd, som flest föräldrar har tagit till sig. Svårast är det, att få barnen att äta fisk två gånger i veckan. Undersökningen visar också att väldigt många barn blir skjutsade till skola eller annan verksamhet varje dag, att många barn rör sig för lite, får för lite sömn och tillbringar för mycket tid framför skärmar.

Med små barn i fokus
You Gov Zapera har genomfört en undersökning i både Danmark och Sverige med 1000 föräldrar till barn i åldern 0-10 år i båda länderna. När vi har valt att titta på de minsta barnen, framgår det, att det är mycket, som kan göras för barns hälsa och välmående, redan innan de börjar skolan. Vår underökning visar nämligen också, att barns hälsobeteende blir sämre med åldern. Därför är det så viktigt att barn lär sig goda vanor från det att de är små, så att de har lättare för att motstå alla de frestelser, som livet som tonåring och vuxen innebär.

Se graf

Se alla resultat från undersökningen här