Perspektiv

Information om socker och näring

Barn behöver sin sömn

97 % av de föräldrar, som deltog i den undersökning, som YouGov har genomfört för Nordic Sugars räkning, anser, att sömn i hög grad eller mycket hög grad är viktigt för barns hälsa. Likaså visar resultaten, att många danska barn sover för lite och det kan få allvarliga konsekvenser för barnets hälsa och välbefinnande, varnar sundhetssköterskan och filosofie doktorn i hälsovetenskap, Else Guldager.

Sundhedsstyrelsen (motsvarande Socialstyrelsen i Sverige) rekommenderar, att barn mellan 3 och 6 år sover 10-12 timmar per dygn och att barn mellan 7 och 12 år sover 9-11 timmar. Vår undersökning visar dock, att 23 % av 3-6-åringar bara sover 7-9 timmar om dygnet och att den siffran har ökat till 43 %, när det gäller 7-10-åringarna.

”Man kan direkt märka på barns beteende, om de inte får tillräckligt med sömn. De minsta barnen blir lättirriterade, sura, gråter och har svårt att ha kontakt. De lite större barnen blir involverade i många fler konflikter, har ofta svårt att sitta stilla och koncentrera sig och har generellt sett varken kontakt med sig själva eller andra. Dessutom ser vi, att de i skolan generellt har svårare för att lära, säger Else Guldager, författare och sundhetssköterska.

Detta har också dokumenterats inom sömnforskningen, som visar, att sömnbrist inte bara kan märkas på beteendet, utan att det även kan mätas i via barnets hälsa. När barnet sover, förnyas kroppens celler och medan hjärnan drömmer, får barnet rensat upp bland tankar och upplevelser, vilket bland annat reducerar eventuell stress. Dessutom har sömn stor betydelse för barnets tillväxt, eftersom större delen av tillväxthormonerna produceras om natten.

”Det kan inte påpekas tillräckligt nog, att barn behöver sin sömn och bästa sättet att tillförsäkra sig om detta, är att skapa goda sömnvanor”, säger Else Guldager.

Goda sovvanor är många saker. Det är att ha en bra säng att sova i, ett gott inomhusklimat, nattningsritualer och ro. Men också ljus har visat sig ha avgörande betydelse för sömnen.

”Inverkan av ljus respektive mörker är förhållandevis ny kunskap inom området. Det är nämligen otroligt viktigt, att det är mörkt på barnets rum på kvällen och natten. Även små nattlampor påverkar barnets sömn negativt, och blått ljus är allra sämst”, berättar Else Guldager.

Däremot ska barnet sova i dagsljus på dagen annars tror kroppen att det är natt och det förstör hela dygnsrytmen. Därför, bort med filtar och annat som många mödrar hänger för barnvagnen.

Sömn är omgärdat av (gamla) myter
Barn och sömn är präglat av många myter och skrönor. Bland annat är det ett utbrett missförstånd, att man kan ”spara ihop” till nattsömnen, genom att inte låta barnet sova på dagen. Detta är ett uttryck för, att fortfarande vet varken föräldrar eller personal tillräckligt om sömn.

”Att få ett barn att sova, kan ibland kräva en stor insats och det finns alltid några föräldrar, som inte har tid över eller så vet de helt enkelt inte, hur viktigt det är, att deras barn sover. Dessutom hör jag många föräldrar berätta, att deras förskola till exempel inte vill låta deras 3-åring sova middag. Det är riktigt förfärligt. För ett barn, som är trött, har rätt att få sova”, slutar Else Guldager.

Se graf

Se alla resultat från undersökningen här