Perspektiv

Information om socker och näring

Naturen gör barn sunda

YouGov Zapera har för Nordic Sugar genomfört en undersökning om barn och hälsa, där man bland annat har frågat, hur mycket barn vistas utomhus på vardagarna. Undersökningen visade att 49 % av barnen är utomhus 0-2 timmar var dag och att 47 % kommer ut 2 timmar eller mer. Men det är också viktigt att titta på, vad barnen egentligen gör, när de är ute, menar danska Friluftsrådet.

Analysinstitutet YouGov Zapera har för Nordic Sugars räkning frågat 1000 föräldrar till barn i åldern 0-10 år, om hur viktigt de tycker det är, att utevistelse är för deras barns hälsa. 74 % av föräldrarna svarade, att det är viktigt eller mycket viktigt för barnens hälsa, att de kommer ut varje dag.

Undersökningen visade också, att 8 % av barnen var utomhus 0-1 timme per dag, 41 % var ute 1-2 timmar om dagen, 35 % 2-3 timmar och 12 % vistades ute mer än 3 timmar per dag. Det vill säga, att största andelen var utomhus upp till 2 timmar per dag. Frågan är då, är det tillräckligt?

”Det beror på, vad som händer under den tiden. Sitter de bara bak på en cykel, sitter de i sandlådan eller blir de motoriskt stimulerade och får jord under naglarna? Kommer barn ut i naturen och rör sig en stund mellan 30-60 minuter dagligen, är det mycket bra. Kommer de ut och använder sin kropp två timmar om dagen, är det utomordentligt bra”, säger Bjørn Christensen, konsulent vid Grønne Spire (Gröna Grodden) vid Friluftsrådet.

Det är utomordentligt bra, för det har visats, att barn, som leker mycket ute i naturen eller i naturliga omgivningar får bättre motorik, är mindre sjuka och utvecklas bättre när det gäller inlärning, uppmärksamhet, kroppsuppfattning och fantasi. Det finns alltså både fysiska, psykiska och hälsomässiga fördelar med att vara utomhus.

En grön flagga = ett gott utomhusliv
På Friluftsrådet har man tagit fram praxis, där institutioner, som är duktiga med att vara ute med barnen och som uppfyller en rad kriterier inom området, får en grön flagga. Och på allt fler ställen kan man nu se denna gröna flagga.

”Utevistelse har i många år hängt på den goda viljan hos den enskilda förskolan eller institutionen. Men det är, när krav ställs på barnens utevistelse – från föräldrar bland annat och en grön flagga, som att vara utomhus plötsligt har blivit något, som institutionerna brinner för”, berättar Bjørn Christensen.

Det har med andra ord skett en förändring i förhållningssättet till utevistelse. Det var i många år inne att vara inne. Nu har det blivit inne att vara ute.

Ute mer än två timmar om dagen
Nordic Sugars undersökning visade dessutom, att 38 % av 0-2-åringarna är ute mer än två timmar om dagen. Det är också 56 % av 3-6-åringarna, medan siffran är 44 % för 7-10-åringarna. Det vill säga, att tiden ute minskar, så snart barnet börjar skolan.

”Det är ett problem, att skolbarnen inte kommer ut tillräckligt. Lyckligtvis får ur-och-skur-dagis mer och mer uppmärksamhet på grund av inlärningspotentialen och bättre hälsa hos eleverna, på de ställen man har prövat konceptet. Jag hoppas och tror därför, att vi kommer att få se många fler ”uteskolor” i framtiden”, avslutar Bjørn Christensen.

Uteskolor testas för närvarande med goda resultat på flera platser och kan komma att ingå som en del av framtidens heldagsskolor och man talar om att kanske två undervisningstimmar per dag sker ute i det fria eller i nauren.

Se graf

Se alla resultat från undersökningen här