Perspektiv

Information om socker och näring

Näringsrekommendationer och kostråd

Detta tema omfattar ett ämne som på både kortare och längre sikt kommer att diskuteras mycket i yrkesmässiga kretsar i hela Norden – och ingå i många yrkesgruppers dagliga arbete. Det är näringsrekommendationer och nationella kostråd som också diskuteras utförligt i det senaste numret av tidskriften Perspektiv.

Temat ska ses som ett komplement till artiklarna i tidskriften, och för att ge en så helhetsorienterad bild som möjligt har vi intervjuat representanter för organisationer från förvärvslivet samt flera danska och svenska fackexperter.

Vi hoppas med detta tema bidra till att den nordiska näringsdebatten också på lite längre sikt har rätt inriktning. För i praktiken visar det sig, vilket flera också kommer in på i temat och i tidskriften, att vägen kan vara lång från näringsrekommendationer via nationella kostråd till den enskilda nordbons tallrik.