Perspektiv

Information om socker och näring

Ladda ner tidskrifter och informationshäften

Tidskriften Perspektiv och informationshäften utgivna av Nordic Sugar kan laddas ned i pdf-format, ca 1 MB.


Socker och hälsa

Debatten om hälsa har många sidor, men det är inte alla som har vetenskapligt stöd. Det vill vi gärna göra något åt. Därför försöker vi att med den här broschyren belysa de vanligaste frågorna om socker och på det viset bidra till en mer nyanserad debatt.

PDF

Hälsopolicy

Nordic Sugars hälsopolicy.
PDF

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Ett informationshäfte som förmedlar kunskap om övervikt, socker och fysisk aktivitet. Häftet behandlar de vetenskapliga fakta som forskarna är överens om i dag, samtidigt som det försöker göra upp med myterna inom de nämnda områdena.

PDF

Nr. 2 - 2018 - Äldres mat och hälsa

- Näring till undernärda äldre gör nytta
- Mat för äldre
- Näring och äldre – vart är vi på väg?

PDF

Nr. 1 - 2018 - Växtbaserad kost och näring

- Att äta vegetariskt kräver kunskap
- Expertdebatt om växtbaserad och vegansk kost
- Hur främjar vi sunda mat- och måltidsvanor hos barn och unga?
- Goda vanor grundläggs i skolan
- Många initiativ för hälsosam mat till barn och unga

PDF

Nr. 2 - 2017 - Hjärt-kärlsjukdomar i Norden

- Utvecklingen av hjärt-kärl-sjukdom i de nordiska länderna
- Nationella handlingsplaner på gång

PDF

Nr. 1 - 2017 - Kroppens sockerreglering

- Sant och falskt om kroppens reglering av blodsockret
- Kolhydrater och viktreglering
- Perspektiv på tarmbakterier

PDF

Nr. 2 - 2016 - Användning av kostdata

- Nationella kostundersökningar – nu och i framtiden
- ”Du är vad du äter”
- D-vitamin – i ett nordiskt perspektiv

PDF

Nr. 1 - 2016 - Sockerrekommendationer

- Olika rekommendationer om socker – hög tid att reda ut skillnaderna
- Livsmedelsindustrin och hälsofrämjande arbete
- Norden i spetsen för tandhälsa

PDF

Nr. 2 - 2015 - Gränser för fysisk aktivitet?

- Motion – kan det bli för mycket av det goda?
- När motion tar överhanden
- Dietisterna i Norden

PDF

Nr. 1 - 2015 - Undersökningar och evidens

- Evidenshierarkin inom näringsforskning
- Kan man bli beroende av att äta god mat?
- Vem bestämmer vad vi äter?

 

PDF

Nr. 2 - 2014 - Preferens för sötma

- Alla tycker om sötma – hur mycket bestäms av kulturtillhörighet, arv och demografi
- Okunskapen breder ut sig
- Svenskarnas oro för hälsan

 

PDF

Nr. 1 - 2014 - Fysisk aktivitet

- Sittsjukan – den nya hälsofaran
- Mer motion i vardagen
- Socker och diabetes

 

PDF

Nr. 2 - 2013 - Nya NNR 2012

- Nya NNR 2012 – fokus på helhet och kvalitet
- Näringsrekommendationer och kostråd: Nationella, nordiska eller
europeiska?

PDF

Nr. 1 - 2013 - Hälsobegreppet

- Hälsobegreppet anno 2013
- Föräldrar måste ta ansvar för barns fysiska och psykiska hälsa
- Barns hälsobeteende blir sämre med åldern

PDF

Nr. 2 - 2012 - Ny nordisk mat

- Ny nordisk mat – på frammarsch
- Nutrigenomik: erfarenheter från europeisk verksamhet
PDF

Nr. 1 - 2012 - Socker och sötningsmedel

- Mindre socker ger inte alltid färre kalorier
- Socker och sötningsmedel – en genomgång
- Vi behöver energi
- Måltidsglädje på litet sjukhus
PDF

Nr. 2 - 2011 - Ungdomars matvanor

- Ungdomars matvanor i Norden
- Framtidens matvanor – en utmaning!
- Förtroende för mat – en het potatis
PDF

Nr. 1 - 2011 - Kost, tandvård, sociala medier

- Kost och tandhälsa på 2000-talet
- Nödvändigt med nya vägar i tandvården
- Hälsokampanjer och sociala medier

PDF

Nr. 2 - 2010 - Varför ändrar vi inte på dåliga vanor?

- Det omedvetna ätandet
- Därför äter vi för mycket
- Norden under kniven
PDF

Nr. 1 - 2010 - Ökat ansvar – en ny trend?

- Krisen har vänt upp och ned på beteenden och tendenser
- ”Sopor” ska ätas!
- Ökad kunskap om matsvinnet
PDF

Nr. 2 - 2009 - Kostråd ifrågasätts

- Debatt om fett och kolhydrater
- Vitamin- och mineralintag
- Ny nordisk kost
PDF

Nr. 1 - 2009 - Äldres mat och hälsa

- Äldres mat och hälsa
- Undernäring och hälsoekonomi
- Mat och näring i äldrevården
PDF