Perspektiv

Information om socker och näring

Beställ tidskrifter och informationshäften

Tidskriften Perspektiv och informationshäften utgivna av Nordic Sugar kan laddas ned i pdf-format, ca 1 MB, och beställas på denna sida.

Tidigare utgåvor av tidskriften Perspektiv utgivna av Danisco Sugar kan laddas ned i pdf-format på arkiv-sidan eller beställas på kontakt-sidan. Kom ihåg att uppge hur många exemplar du önskar om du skriver till oss!


Gratis material.

Socker och hälsa

Debatten om hälsa har många sidor, men det är inte alla som har vetenskapligt stöd. Det vill vi gärna göra något åt. Därför försöker vi att med den här broschyren belysa de vanligaste frågorna om socker och på det viset bidra till en mer nyanserad debatt.


Gratis material.

Hälsopolicy

Nordic Sugars hälsopolicy.

Gratis material.

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Ett informationshäfte som förmedlar kunskap om övervikt, socker och fysisk aktivitet. Häftet behandlar de vetenskapliga fakta som forskarna är överens om i dag, samtidigt som det försöker göra upp med myterna inom de nämnda områdena.


Gratis material.

Nr. 2 - 2018 - Äldres mat och hälsa

- Näring till undernärda äldre gör nytta
- Mat för äldre
- Näring och äldre – vart är vi på väg?


Gratis material.

Nr. 1 - 2018 - Växtbaserad kost och näring

- Att äta vegetariskt kräver kunskap
- Expertdebatt om växtbaserad och vegansk kost
- Hur främjar vi sunda mat- och måltidsvanor hos barn och unga?
- Goda vanor grundläggs i skolan
- Många initiativ för hälsosam mat till barn och unga


Gratis material.

Nr. 2 - 2017 - Hjärt-kärlsjukdomar i Norden

- Utvecklingen av hjärt-kärl-sjukdom i de nordiska länderna
- Nationella handlingsplaner på gång


Gratis material.

Nr. 1 - 2017 - Kroppens sockerreglering

- Sant och falskt om kroppens reglering av blodsockret
- Kolhydrater och viktreglering
- Perspektiv på tarmbakterier


Gratis material.

Nr. 2 - 2016 - Användning av kostdata

- Nationella kostundersökningar – nu och i framtiden
- ”Du är vad du äter”
- D-vitamin – i ett nordiskt perspektiv


Gratis material.

Nr. 1 - 2016 - Sockerrekommendationer

- Olika rekommendationer om socker – hög tid att reda ut skillnaderna
- Livsmedelsindustrin och hälsofrämjande arbete
- Norden i spetsen för tandhälsa


Gratis material.

Nr. 2 - 2015 - Gränser för fysisk aktivitet?

- Motion – kan det bli för mycket av det goda?
- När motion tar överhanden
- Dietisterna i Norden


Gratis material.

Nr. 1 - 2015 - Undersökningar och evidens

- Evidenshierarkin inom näringsforskning
- Kan man bli beroende av att äta god mat?
- Vem bestämmer vad vi äter?

 


Gratis material.

Nr. 2 - 2014 - Preferens för sötma

- Alla tycker om sötma – hur mycket bestäms av kulturtillhörighet, arv och demografi
- Okunskapen breder ut sig
- Svenskarnas oro för hälsan

 


Gratis material.

Nr. 1 - 2014 - Fysisk aktivitet

- Sittsjukan – den nya hälsofaran
- Mer motion i vardagen
- Socker och diabetes

 


Gratis material.

Nr. 2 - 2013 - Nya NNR 2012

- Nya NNR 2012 – fokus på helhet och kvalitet
- Näringsrekommendationer och kostråd: Nationella, nordiska eller
europeiska?


Gratis material.

Nr. 1 - 2013 - Hälsobegreppet

- Hälsobegreppet anno 2013
- Föräldrar måste ta ansvar för barns fysiska och psykiska hälsa
- Barns hälsobeteende blir sämre med åldern


Gratis material.

Nr. 2 - 2012 - Ny nordisk mat

- Ny nordisk mat – på frammarsch
- Nutrigenomik: erfarenheter från europeisk verksamhet

Gratis material.

Nr. 1 - 2012 - Socker och sötningsmedel

- Mindre socker ger inte alltid färre kalorier
- Socker och sötningsmedel – en genomgång
- Vi behöver energi
- Måltidsglädje på litet sjukhus

Gratis material.

Nr. 2 - 2011 - Ungdomars matvanor

- Ungdomars matvanor i Norden
- Framtidens matvanor – en utmaning!
- Förtroende för mat – en het potatis

Gratis material.

Nr. 1 - 2011 - Kost, tandvård, sociala medier

- Kost och tandhälsa på 2000-talet
- Nödvändigt med nya vägar i tandvården
- Hälsokampanjer och sociala medier


Gratis material.

Nr. 2 - 2010 - Varför ändrar vi inte på dåliga vanor?

- Det omedvetna ätandet
- Därför äter vi för mycket
- Norden under kniven

Gratis material.

Nr. 1 - 2010 - Ökat ansvar – en ny trend?

- Krisen har vänt upp och ned på beteenden och tendenser
- ”Sopor” ska ätas!
- Ökad kunskap om matsvinnet

Gratis material.

Nr. 2 - 2009 - Kostråd ifrågasätts

- Debatt om fett och kolhydrater
- Vitamin- och mineralintag
- Ny nordisk kost

Gratis material.

Nr. 1 - 2009 - Äldres mat och hälsa

- Äldres mat och hälsa
- Undernäring och hälsoekonomi
- Mat och näring i äldrevården

Skicka beställning