Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Kontakt

Hvis du ønsker mere information om sukker og ernæring, så er du velkommen til at kontakte os.

Nordic Sugar
Langebrogade 1
Postboks 2100
1014 København K
Danmark

Tlf: +45 32 66 25 70
nutrition.dk@nordicsugar.com

Abonner

Tidsskriftet Perspektiv
Nyhedsbrev

Begge abonnementer er gratis.

Tidskriftet

Nr. 2 - 2017 - Hjerte-karsygdomme i Norden

Indholdet i dette nummer:

Bestil gratis og download PDF