Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Referencer: Sukker i frugt, grøntsager og bær og varedeklarationer

Fødevaredatabasen, Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet.
www.foodcomp.dk

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32011R1169

Yderligere læsning: