Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Perspektiv

Om Perspektiv

Ernæringsfaglig fakta og viden for alle faggrupper!

Nordic Sugar har på denne hjemmeside samlet viden om og forskning i sukker og andre kulhydrater i relation til sundhed. Den er en del af Nordic Sugars ernæringspolitik og omfatter information til alle, der arbejder professionelt med sukker- og ernæringsspørgsmål.

Download tidsskriftet Perspektiv og informationshæfter

Denne side lukkes i efteråret 2023!

 

Om Perspektiv

Nutritionsinformation och kunskap för fackfolk!

Nordic Sugar har på denna webbplats samlat kunskap och forskning om socker och andra kolhydrater i relation till hälsoaspekter. Den är en del av Nordic Sugars Hälsopolicy och omfattar information till alla som arbetar professionellt med socker- och hälsofrågor.

Ladda ner tidskriften Perspektiv och informationsbroschyrer

Denna sidan stängs ned hösten 2023!

 

Perspektiivi

Ravitsemustietoa ja -näkemyksiä ammattilaisille!

Tälle verkkosivulle Nordic Sugar on kerännyt tietoa ja tutkimusta sokerista ja muista hiilihydraateista liittyen terveyteen. Se on osa Nordic Sugarin terveyspolitiikkaa ja sisältää tietoa kaikille sokeri- ja terveysasioiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Lataa Perspektiivi-lehti ja esitteet

Tämä sivu suljetaan syksyllä 2023!