Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Begrebet sukkerafhængighed afvises videnskabeligt

2017-09-11

Der har de senere år været en stigende bekymring for, om sukker kan være afhængighedsskabende på linje med rusmidler. I en oversigtsartikel fra juli 2016 har forfatterne skabt et overblik over de studier, der er udført vedr. sukkerafhængighed – både hos dyr og hos mennesker. Deres konklusion er, at eksistensen af sukkerafhængighed hos mennesker ikke er underbygget videnskabeligt. Samme konklusion er man tidligere nået frem til (Corwin & Hayes 2014). De argumenterer imod en forhastet inddragelse af begrebet sukkerafhængighed i den videnskabelige litteratur og i officielle anbefalinger.

Hypotesen om sukkerafhængighed er primært baseret på dyrestudier, der tyder på, at rotter under visse omstændigheder kan blive afhængige af sukker, nemlig hvis de skiftevis har fri eller ingen adgang til sukker. Det ser ud til at føre til overspisning. Et væsentligt problem ved disse dyrestudier er, at resultaterne ikke kan overføres direkte på mennesker. Desuden spiser mennesker meget sjældent sukker i ren form. Vi spiser sukkerholdige madvarer med højt fedtindhold i form af chokolade, is og kage. Desuden adskiller afhængighedslignende indtag af sukker sig fra afhængighed af rusmidler på både neurobiologisk og adfærdsmæssigt niveau. Forfatternes konklusion er derfor, at de eksisterende dyrestudier langtfra er overbevisende for mennesker.

Der er kun udført få studier om sukkerafhængighed hos mennesker. Den eneste test, der anvendes til at finde ud af, om man lider af madafhængighed eller ’food addiction’, er Yale Food Addiction Scale (YFAS). Metoden har imidlertid den svaghed, at der er tale om selvrapportering.
Selve begrebet ’food addiction’ er imidlertid kontroversielt. NeuroFAST*-forskerne konkluderede således i 2014, at der ikke er evidens for, at en specifik madvare eller et specifikt næringsstof eller tilsætningsstof (med undtagelse af koffein) er årsag til afhængighed forstået som afhængighed af et stof. Men eksisterende forskning tyder på, at spisning ligesom andre typer adfærd kan føre til afhængighed hos prædisponerede mennesker og under specifikke miljømæssige omstændigheder (som høj tilgængelighed af velsmagende, kalorierig mad, der synes at øge risikoen for overspisning). De foreslår derfor at bruge begrebet ’addiction-like eating behaviour’ eller ’eating addiction’ for at understrege, at det er adfærden, man kan blive afhængig af. De understreger, at yderligere forskning er nødvendig, dels for at kunne definere diagnosekriterierne for ’eating addiction’, dels for at kunne afgøre, om en sådan lidelse kan optræde tydeligt adskilt fra andre psykiske lidelser som f.eks. en spiseforstyrrelse (Hebebrand et al. 2014). Forfatterne refererer til et systematisk review fra 2015, der ligeledes sætter spørgsmålstegn ved, om ’food addiction’ eksisterer som en særskilt lidelse. Der er nemlig et markant sammenfald mellem ’food addiction’ og de to spiseforstyrrelser, Binge Eating Disorder (BED) og bulimi, på henholdsvis 47-57% og 84%. Sammenhængen mellem ’food addiction’ og BMI er mindre klar.

Til trods for dette bruges begrebet ’food addiction’ stadig, også i videnskabelige undersøgelser. Det er den næste artikel et eksempel på.

’Food addiction’ var temaet i nyhedsbrev nr. 3 2014. Her kan du finde yderligere informationer.

*: NeuroFAST er et EU-projekt, hvis kommissorium er at undersøge neurobiologiens betydning i forbindelse med spiseadfærd, afhængighed og stress.
Yale Food Addiction Scale (YFAS) er en psykometrisk test udviklet for at identificere dem, der mest sandsynligt udviser tegn på afhængighed i forbindelse med indtagelse af madvarer med højt fedt- og højt sukkerindhold.

Testen opererer med fem kategorier af mad- og drikkevarer:

- Søde sager (slik, kage, is, chokolade)
- Stivelsesholdige madvarer (hvidt brød, brød, pasta)
- Snacks (chips)
- Fedtrige madvarer (burgere, pommes frites, pizza, bacon)
- Sukkersødede læskedrikke

Spørgeskemaet omfatter 25 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Man lider af ’food addiction’, hvis man har haft tre eller flere symptomer inden for det seneste år. YFAS er den hyppigst brugte metode til at undersøge madrelaterede afhængighedslignende symptomer. Den har imidlertid den ulempe, at der er tale om selvrapportering.

 

Referencer: Westwater ML, Fletcher PC, Ziauddeen H. Sugar addiction: the state of the science. Eur J Nutr 2016; 55 (suppl 2): 55-69.

Corwin RLW, Hayes JE. Are sugars addictive? Perspectives for practitioners. Pp. 199-215 i: J.M.Rippe (ed). Fructose, high fructose corn syrup, sucrose and health (2014).

Hebebrand J et al. “Eating addiction”, rather than “food addiction”, better captures addictive-like eating behavior. Neurosci Biobehav Rev 2014; 47: 295-306

Tilbage