Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Krop og vægt

Kropsvægten afhænger hovedsageligt af energiindtag og - forbrug. Dvs. kropsvægten forøges, hvis energiindtaget overstiger energiforbruget. Energiomsætningen (basalstofskiftet og fødeinduceret forbrænding) har kun en begrænset betydning for udviklingen af overvægt.

Der er overbevisende videnskabelige argumenter for, at forholdet mellem kostens indhold af fedt og kulhydrat påvirker legemsvægten, og at en fedtrig, energitæt og ofte kulhydratfattig kost kombineret med et lavt aktivitetsniveau kan øge risikoen for overvægt. Der ser således stadig ud til at være belæg for at anbefale en kost med et højt indhold af kulhydrat og et fedtindhold under 30 energiprocent.

Et nyt langtidsstudie har vist, at det er mindre afgørende for vægtreguleringen, om kulhydraterne er simple eller komplekse og at der ikke er grund til at undgå sukkerrige faste fødevarer, hvis man ønsker at tabe sig. Meget tyder dog på, at den form (fast el. flydende), sukker konsumeres på, kan have en betydning for vægtreguleringen.

Der er dog behov for yderligere velkontrollerede langtidsforsøg for at afklare sukkers rolle i forbindelse med vægtregulering. Emnet har været og er fortsat meget debatteret, og der forskes intensivt i dette område. .