Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Temaer

Her belyser vi forskellige temaer, som er aktuelle for den sundhedsfaglige debat.

”Food addiction”: Kan man blive afhængig af mad?

Med dette tema ønsker vi at videreformidle den nuværende status på emnet ’food addiction’. Et sammendrag af vores samlede notat kan også læses i dette tema. Der vil desuden blive fulgt op på temaet i vores tidsskrift Perspektiv, der udkommer i foråret 2015.

Læs mere

Næringsstofanbefalinger og kostråd

Dette tema omfatter et emne, der både på kort og lang sigt vil blive diskuteret meget i faglige kredse i hele Norden – og indgå i mange faggruppers daglige arbejde.

Læs mere

Børns sundhed og trivsel

Nordic Sugar fokuserer den kommende tid på børns sundhed og trivsel. Vi synes, det er vigtigt at sætte fokus på, at både børns kost, bevægelse, udeliv og søvn alt sammen er vigtigt for børnesundheden.

Læs mere