Perspektiv

Information om sukker og ernæring

”Food addiction”: Kan man blive afhængig af mad?

I videnskabelige kredse og i medierne er det gennem de senere år jævnligt blevet fremført, at velsmagende mad og særligt sukker kan skabe afhængighed på linje med rusmidler. Det har ført til en diskussion af, om overvægtiges overspisning er et udtryk for ’madafhængighed’, som dermed kan være med til at forklare den øgede forekomst af overvægt. I videnskabelige kredse er man blevet mere og mere opmærksom på spiseforstyrrelsen BED (Binge Eating Disorder), der netop er karakteriseret ved et ekstremt behov for at spise typisk søde sager og fastfood i store mængder samt vanskeligheder ved at kontrollere forbruget.

Vi vil i dette tema se på, om begrebet ’food addiction’ i det hele taget eksisterer, og hvordan det kan defineres. Og om det giver mening at sidestille velsmagende mad og sukker med rusmidler og narkotiske stoffer, som det ofte fremføres i medierne.

Nordic Sugar har derfor udarbejdet et notat, som opsummerer alle relevante emner, der knytter sig til emnet ’food addiction’. Vi vil allerede nu fremhæve, at den seneste konsensusrapport, som belyser emnet, lægger op til at anvende begreber som ’addiction-like eating behavior’ og ’eating addiction’ i stedet for ’food addiction’. Det lader nemlig til, at det er selve det at spise og spisemønstret, der hos nogle kan føre til en form for afhængighedslignende adfærd.

Senest har en gruppe europæiske forskere vurderet området i en konsensusrapport (EU-projektet NeuroFAST). Ligesom inden for det amerikanske psykiatriske diagnosesystem DSM har det været diskuteret, om ’food addiction’ skulle optages som en psykiatrisk diagnose.

Med dette tema ønsker vi at videreformidle den nuværende status. Et sammendrag af vores samlede notat kan også læses i dette tema. Der vil desuden blive fulgt op på temaet i vores tidsskrift Perspektiv, der udkommer i foråret 2015.