Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Næringsstofanbefalinger og kostråd

Dette tema omfatter et emne, der både på kort og lang sigt vil blive diskuteret meget i faglige kredse i hele Norden – og indgå i mange faggruppers daglige arbejde. Der er tale om Næringsstofanbefalinger og nationale kostråd, som også er udførligt omtalt i det nyeste nummer af tidsskriftet Perspektiv.

Temaet skal ses som et supplement til artiklerne i tidsskriftet, og for at bidrage til så helhedsorienteret et billede som muligt har vi interviewet repræsentanter for organisationer fra erhvervslivet samt en række danske og svenske fagpersoner.

Vi håber, at vi med dette tema kan bidrage til, at den nordiske ernæringsdebat også fremadrettet har det rette fokus. For i praksis viser det sig, hvilket flere også kommer ind på i temaet og i tidsskriftet, at der kan være lang vej fra næringsstofanbefalinger over nationale kostråd til den enkelte nordbos tallerken.