Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Barns hälsobeteende blir sämre med åldern

Av konsult Susie Munk Jensen, Mannov, Århus.

Nr. 1-2013

Barns inaktivitet ett hälsoproblem

Lars Bo Andersen, professor, institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Nr. 2-2008

Barnövervikt i praktiken –mat, rörelse och relationer

Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand. Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand

Nr. 2-2007

Betydelsen av glykemiskt index är fortfarande oklar

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Bluff och båg i kommersiella dieter

Av Agneta Kjällman, dietist, GCI Malmö AB.

Nr. 2-2006

Bristfällig hälsoundervisning i norska skolor?

Av Lise von Krogh, fil kand i näringsbiologi, Oslo.

Nr. 1-2003

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Casual food formar framtiden

Av Jacob Søndergård, civilekonom, pej gruppen, Herning.

Nr. 2-2004

Childhood obesity in Europe

Av Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser, Danisco Sugar.

Nr. 2-2002