Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Livsstil och fysisk aktivitet

Atkins: Svindel eller effektivt bantningshjälpmedel?

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Barnfetman under lupp

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science, Köpenhamn.

Nr. 1-2004

Barns hälsobeteende blir sämre med åldern

Av konsult Susie Munk Jensen, Mannov, Århus.

Nr. 1-2013

Barns inaktivitet ett hälsoproblem

Lars Bo Andersen, professor, institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Nr. 2-2008

Barnövervikt i praktiken –mat, rörelse och relationer

Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand. Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand

Nr. 2-2007

Bluff och båg i kommersiella dieter

Av Agneta Kjällman, dietist, GCI Malmö AB.

Nr. 2-2006

Bristfällig hälsoundervisning i norska skolor?

Av Lise von Krogh, fil kand i näringsbiologi, Oslo.

Nr. 1-2003

Casual food formar framtiden

Av Jacob Søndergård, civilekonom, pej gruppen, Herning.

Nr. 2-2004

Childhood obesity in Europe

Av Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser, Danisco Sugar.

Nr. 2-2002