Perspektiv

Information om socker och näring


Artiklar efter kategori

Socker och sötningsmedel

Alla tycker om sötma – hur mycket bestäms av kulturtillhörighet, arv och demografi

Av professor Hely Tuorila, sensorisk kvalitetsforskning i livsmedel, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Nr. 2-2014

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Energireducerad kost kan mycket väl innehålla lite socker

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Enkla budskap som ”släck törsten med vatten” kan bidra till att förebygga barnfetma

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Enkla kolhydrater medför inte för lågt intag av mikronäringsämnen

Av Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil kand i näringslära.

Forskning om barns sockerkonsumtion

Gör hälsokampanjer någon nytta?

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science.

Nr. 3-2003

Inga pekpinnar

Av journalist Bodil Steen-Jørgensen

Nr. 3-2000

Kan man bli beroende av att äta god mat?

Av Inge Vinding, psykolog och klinisk dietist

Nr. 1-2015

Karies hos barn beror på annat än kosten

Av Magne Raadal, professor, dr. odont, Odontologiske Institutet, Bergens Universitetet.

Nr. 3-2000

Kolhydrater enligt Näringsrekommendationerna

Av Nils-Georg Asp, MD, Ph.D., professor i industriell näringslära vid Lunds Universitet, VD för SNF, Swedish Nutrition Foundation, Lund.

Nr. 1-2006

Kolhydrater vinner i längden

Nr. 1-2000

Koncentrerad kolhydratdryck gör hjärnan klarare under fysisk aktivitet

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Konsistensen hos sockerhaltiga produkter påverkar energiintaget

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Kostråd påverkar tandhälsan

Av Peter Lingström Odontologie doktor, Odontologiska fakulteten,Göteborgs Universitet.

Nr. 3-2000

Mat, kostvanor och tandhälsa

Av Peter Lingström, odont.dr., universitetslektor, Institutionen för Hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad samt docent, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Nr. 1-2006

Mer och bättre information till konsumenterna

Av Anne Jørgensen, MARC, GCI Mannov, Köpenhamn.

Nr. 1-2007

Mindre socker ger inte alltid färre kalorier

Av Dr Paul Berryman, Chief Executive, Leatherhead Food Research, Surrey, Storbritannien.

Nr. 1-2012

Ny rapport om socker och hjärt-kärlsjukdom från den amerikanska hjärtföreningen

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Olika rekommendationer om socker – hög tid att reda ut skillnaderna

Av Mikael Fogelholm, professor i folkhälsonutrition, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet i Finland.

Nr. 1-2016