Perspektiv

Information om socker och näring

Referenser: Barn och hyperaktivitet

Benton D (2008). Sucrose and behavioral problems. Crit Rev Food Sci Nutr, 48, 385-401.

Wolraich, M. L., Wilson, D. B. & White, J. W (1995). The effect of sugar on behavior or cognition in children. A meta-analysis. JAMA, 274,1617-21.

Stevenson J (1992). Evidence for a genetic etiology in hyperactivity in children.. Behavior Genetics,22:337-344.

Vidare läsning: