Perspektiv

Information om socker och näring

 

Gratis information till dig!

Beställ gratis material

Om Perspektiv

Nutritionsinformation och kunskap för fackfolk!

Nordic Sugar har på denna webbplats samlat kunskap och forskning om socker och andra kolhydrater i relation till hälsoaspekter.

Webbplatsen kommer att förnyas kontinuerligt i takt med nya vetenskapliga forskningsresultat. Den är en del av Nordic Sugars Hälsopolicy och omfattar information till alla som arbetar professionellt med socker- och hälsofrågor.

Webbplatsen innehåller också artiklar ur tidskriften Perspektiv. Skriften kommer även fortsättningsvis att utges i tryckt form. Läs mer

Informationshäften

Vi håller dig uppdaterad inom socker, näring och hälsa.
Helt gratis!
 

Ett informationshäfte som förmedlar kunskap om övervikt, socker och fysisk aktivitet. Häftet behandlar de vetenskapliga fakta som forskarna är överens om i dag, samtidigt som det försöker göra upp med myterna inom de nämnda områdena.

Beställ Mat, vikt och fysisk aktivitet här

Debatten om hälsa har många sidor, men det är inte alla som har vetenskapligt stöd. Det vill vi gärna göra något åt. Därför försöker vi med broschyren ”Fakta om socker och hälsa” att belysa de vanligaste frågorna om socker och på det viset bidra till en mer nyanserad debatt.

Beställ Fakta om socker och hälsa här

Prenumerera

Tidningen Perspektiv
Nyhetsbrev

Båda abonnemangen är gratis.

Tidningen

Nr. 2 - 2017 - Hjärt-kärlsjukdomar i Norden

Innehåll i detta nummer:

Beställ gratis och hämta pdf