Perspektiv

Information om socker och näring

Referenser: Kostråd och näringsrekommendationer

Kostråd:
Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig. Livsmedelsverket, 2015.
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/vuxna/kostraed_webb.pdf?id=7675

Bra livsmedelsval för barn 2-17. Hanna Eneroth och Lena Björck. Livsmedelsverket, 2015.
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/bra-livsmedelsval-2-17-rapport-11-2015.pdf

Nordiska näringsrekommendationer:
Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers, Nordic Nutrition Recommendation 2012(2014)5,(11):1.
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A704251&dswid=-9669

Socker ‐ fakta och hälsomässiga aspekter, Socker och beroende‐ en vetenskapsbaserad Kunskapsöversikt., SNF, Swedish Nutrition Foundation, December 2014.
http://snf.ideon.se/wp-content/uploads/2015/01/Socker_FINAL_december_20141.pdf

Vidare läsning: