Perspektiv

Information om socker och näring

Senaste nytt

Kan kalorimärkning få oss att välja hälsosammare?

2018-06-25: Vi äter ständigt flera måltider utanför hemmet.

Mindfulness-baserad intervention

2018-06-25: Vår matkultur har förändrats.

Hälften av befolkningen oroar sig över vad maten innehåller

2018-05-18: En undersökning från februari 2018 visar att omkring hälften av alla konsumenter i de nordiska länderna oroar sig mer eller mindre över ingredienser och tillsatser i livsmedel.

Har tillsatt socker betydelse för övervikt, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar?

2018-03-06: Två amerikanska forskare har i en översiktsartikel utvärderat resultaten från nyare randomiserade kontrollerade studier, systematiska reviews och metaanalyser av prospektiva kohortstudier.

Ökar rött kött risken för cancer i tjock- och ändtarm?

2018-03-06: Tarmcancer är en av de vanligast förekommande formerna av cancer i västvärlden och den ses hos både kvinnor och män och oftast hos personer över 50 år.

Rött kött och hjärt-kärlsjukdom

2018-03-06: En svensk översiktsartikel från 2017 har samlat resultat från prospektiva kohortstudier gällande rött kött och cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Begreppet sockerberoende saknar vetenskapligt stöd

2017-09-13: Det har under senare år funnits en stigande oro för, om socker kan vara beroendeframkallande på liknande sätt som droger.

Ingen evidens för ett samband mellan sockerberoende och övervikt

2017-09-13: En nederländsk studie bland universitetsstuderande försökte ta reda på om sockerberoende har betydelse för utvecklingen av övervikt.

Sömnbrist ökar kaloriintaget

2017-09-13: Brist på sömn kan få oss att inta mer kalorier. Det visar en systematisk genomgång av 17 studier (n = 496) och en metaanalys med 11 studier (n = 172).

Vegetarisk mat effektivare än traditionell diabeteskost för viktminskning

2017-09-13: Det är resultatet av en studie på 74 män och kvinnor med typ 2-diabetes.