Perspektiv

Information om socker och näring

Hälften av befolkningen oroar sig över vad maten innehåller

2018-05-18

En undersökning från februari 2018 visar att omkring hälften av alla konsumenter i de nordiska länderna oroar sig mer eller mindre över ingredienser och tillsatser i livsmedel.

Undersökningen, som genomfördes av YouGov bland över 2 000 nordiska konsumenter, visar att det är skillnad på vad konsumenterna i de fyra länderna oroar sig för. Konsumenterna kunde välja bland 37 alternativ – se vad flest oroar sig över i tabell 1.

Tabell 1. De ingredienser i livsmedel som flest oroar sig över

Danmark Sverige Norge Finland
Bakterier 14 % Socker 13 % Socker 19 % Tillsatser 16 %
Bekämpningsmedel 13 % Tillsatser 12 % Palmolja 13 % Socker 10 %
Tillsatser 12 % E-nummer 11 % E-nummer 10 % E-nummer 10 %

 

Även om konsumenterna oroar sig över olika ingredienser, betyder det inte nödvändigtvis att det är samma ingredienser, som de försöker undvika att äta eller dricka. Konsumenterna kunde välja bland 37 alternativ – se vad flest försöker undvika att äta eller dricka i tabell 2.

Tabell 2. Ingredienser i livsmedel som konsumenter försöker undvika

Danmark Sverige Norge Finland
GMO 27 % Transfett 36 % Palmolja 36 % GMO 31 %
Tillväxthämmare/E-nummer 22 % Palmolja 36 % Socker 24 % Sötningsmedel 26 %
Härdat fett 19 % Sötningsmedel 30 % Härdat fett 22 % Härdat fett/E-nummer/Transfett 22 %

 

Oroar sig över salt i livsmedel, försöker att undvika salt i livsmedel och har reducerat intaget av salt under senaste året

  Danmark Sverige Norge Finland
Spontat säger att de oroar sig 1 % 0 6 % 8 %
Försöker att undvika 7 % 5 % 15 % 15 %
Har reducerat intaget 13 % 13 % 20 % 18 %

 

Oroar sig över socker i livsmedel, försöker att undvika socker i livsmedel och har reducerat intaget av socker under senaste året

  Danmark Sverige Norge Finland
Spontat säger att de oroar sig 4 % 10 % 12 % 8 %
Försöker att undvika 9 % 20 % 24 % 21 %
Har reducerat intaget 26 % 33 % 29 % 31 %

 

Försöker att undvika salt nämndes bara av 7 % i Danmark, 5 % i Sverige, 15 % i Norge, respektive 15 % i Finland. Däremot uppger 13 % i Danmark, 13 % i Sverige, 20 % i Norge, respektive 28 % i Finland att de har reducerat salt intaget under senaste året.

Försöker att undvika socker nämndes av 9 % i Danmark, 20 % i Sverige, 24 % i Norge, respektive 21 % i Finland. Däremot uppger 26 % i Danmark, 33 % i Sverige, 29 % i Norge, respektive 31 % i Finland att de har reducerat socker intaget under senaste året.

Det finns flera skillnader mellan våra länder. En av de mest markanta är förhållandet till fetter, i synnerhet till smör. 49 % av finländarna och 38 % av svenskarna betraktar smör som sunt, medan siffrorna för Danmark och Norge är 17 % respektive 19 %.

Tillbaka