Perspektiv

Information om socker och näring

MIND-kosten minskar åldersrelaterad kognitiv försämring

2018-10-30

I USA har en av pionjärerna inom området ”samband mellan diet och hjärnhälsa”, Martha-Clare Morris, studerat effekten av den så kallade MIND-dieten (The Mediterranean-DASH-diet Intervention for Neurodegenerative Delay). MIND-dieten försöker kombinera de faktorer från DASH-dieten och Medelhavsdieten, som skyddar mest effektivt mot neurodegeneration och kognitiv försämring. MIND-dieten kännetecknas av ett högt innehåll av gröna bladgrönsaker, andra grönsaker, nötter, bär (inte frukt i allmänhet), baljväxter, fullkorn, fisk och skaldjur, fågel, olivolja, vin och ett lågt innehåll av rött kött, smör, fast margarin, ost, godis, kakor, stekt/friterad mat.

Forskargruppen undersökte sambandet mellan MIND-kosten (MIND-score) och förändringar i de kognitiva funktionerna under i genomsnitt 4,7 år. Totalt ingick 960 deltagare från MAP-projektet (Memory and Aging Project). Genomsnittsåldern var 81,4 år och 75 % av deltagarna var kvinnor.

Analysen visade att ett högt MIND-poäng var associerat med en långsammare försämring av kognitiva färdigheter jämfört med ett lågt MIND-poäng. Detta gällde både för den sammantagna kognitiva funktionen och för vart och ett av de fem kognitiva områdena (episodiskt minne, arbetsminne, semantiskt minne, rums- och riktningsuppfattning och hur snabbt man uppfattar saker). Skillnaden motsvarade 7,5 år. Med andra ord kan man kanske skjuta upp den kognitiv åldersförsämringen med 7,5 år, om man följer den kosten. Kontroll för depression och vikt, som både kan vara riskfaktorer för och ett resultat av demens, ändrade inte resultatet. Därefter analyserades data, efter att man hade exkluderat 220 deltagare, som befanns ha en mild kognitiv försämring i början av projektperioden. Analysen visade då en ännu bättre skyddande effekt av MIND-kosten.

Författarna drar slutsatsen att det indikerar att MIND-dieten avsevärt fördröjer den åldersrelaterad kognitiv försämringen. De understryker, att det är en observationsstudie och att man således inte kan uttala sig om orsakssamband. De pekar därför på nödvändigheten av interventionsstudier för att verifiera MIND-dietens relevans för hjärnhälsan.

Referens: Morris MC et al. MIND diet slows cognitive decline with aging. Alzheimers Dement 2015; 11(9): 1015-22.

Tillbaka