Perspektiv

Information om socker och näring

Svenskarna: Hellre light än löpning

2006-06-07

Pressmeddelande 2006-05-05

En nordisk undersökning om inställningen till bl.a. light-produkter och hälsa visar att svenskarna hellre undviker fett och socker än motionerar.

Väljer light på grund av mindre fett och socker

Undersökningen genomfördes på Internet av analysinstitutet Zapera på uppdrag av bl.a. Danisco Sugar och bygger på 3.000 svar från konsumenter i Danmark, Norge och Sverige. Av undersökningen framgår att 60 procent av danskarna sponant förknippar light-produkter med lägre innehåll av fett och socker. Som en jämförelse förknippar färre personer i Norge och Sverige (37 respektive 49 procent) light-produkter med mindre fett, medan 71 respektive 66 procent av de tillfrågade norrmännen och svenskarna spontant förknippar light-produkter med mindre socker.


Socker för smakens skull
Tvärtemot undersökningens kategorier är smaken den främsta orsaken till att man väljer bort light-produkter. Det råder en bred enighet i Norden bland de tillfrågade om att tillsatt socker i livsmedel ger bättre smak.


Svenskarna vill äta sig friska
Av undersökningen framgår att hälsan har stor betydelse för valet av mat och dryck och att det finns en stor oro bland svenskarna över den ökande andelen överviktiga. Det framgår att svenskarna hellre väljer att ändra sin kost än att motionera för att förbättra hälsan. Samtidigt visar undersökningen att det är 40% av svenskarna som läser igenom näringsinnehållet innan de väljer mat och dryck.


Svenskarnas 10-i-topp vid valet av åtgärd för att uppnå bättre hälsa

Se diagram »


Mer information:
Danisco Sugar, Nutrition Communication Manager, Anne-Mette Nielsen Tel: +32 66 25 70
E-post: anne-mette.nielsen@danisco.com

Tillbaka