Perspektiv

Information om socker och näring

Frågor och svar


Fråga:
Blir man överviktig av socker?

Svar:
De senaste årens forskningsresultat har visat att socker inte har någon avgörande roll för eventuell övervikt. Kroppen kan endast lagra en begränsad mängd kolhydrater. Överskott av socker och andra kolhydrater lagras till en början som glykogen i muskler och lever. Överskott av fett lagras i fettvävnad. Till skillnad från kroppens kolhydratreserver kan kroppen lagra nästan obegränsade mängder fett. Om man intar överskott på energi så kommer i första hand fettet i kosten att lagras som fett. Socker och andra kolhydrater förbränns nämligen först. Det innebär att socker och andra kolhydrater kan förhindra att fettet förbränns och därmed indirekt medverka till övervikt.
 Fråga:
Har socker någon betydelse för uppkomsten av hjärtkärlsjukdomar?

Svar:
Nej. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att socker påverkaruppkomsten av hjärtkärlsjukdomar.
Fråga:

Hur undviker man hål i tänderna?

Svar:
Noggrann tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag är det bästa skyddet mot hål i tänderna. När tänderna borstas avlägsnas bakteriebeläggningar (plack). Var gång man äter startar en syraattack, dvs munhålans bakterier omvandlar kolhydrater i maten till syra. Kolhydratkällor är till exempel sockerarter (socker, fruktsocker och mjölksocker) eller nedbrytbara kolhydrater som stärkelse från snacks, bröd eller andra spannmålsprodukter. Få syraattacker minskar risken för karies. Undvik därför att småäta hela dagen. Tre huvudmål och två till tre mellanmål per dag säger våra nordiska näringsrekommendationer.Fråga:
Kan socker förbättra den mentala förmågan?

Svar:
Kolhydrater är hjärnans främsta bränsle, men om socker kan förbättra den mentala kapaciteten är inte klarlagt.Fråga:
Kan socker ombildas till fett?

Svar:
Ja. Senare års forskning har visat att under normala omständigheter omvandlas endast en obetydlig del av kostens kolhydrater – exempelvis socker – till fett hos människor. Det beror på att fettsyntesen (de novo lipogenesen) är en så energikrävande process att den undertrycks när kostens fettinnehåll överstiger ca 20 fettenergiprocent. Omvandlingen av socker till fett ska betraktas som kroppens sista utväg att ta hand om överskottsenergi. 1 g överskott av kolhydrater ger 0,4 g kroppsfett, medan 1 g överskott av fett ger 1 g fett i kroppen.Fråga:
Kan socker påverka sinnestillståndet hos människor?

Svar:
Serotonin är ett signalämne i hjärnan som anses ha betydelse för människans humör. Moderna antidepressiva medel verkar bland annat genom att öka hjärnans innehåll av serotonin. Djurförsök har visat att kolhydratrika måltider får hjärnans serotonininnehåll att öka, men om socker i sig kan påverka människors humör i positiv riktning är ännu inte klarlagt.Fråga:
Mättar socker bättre än fett?

Svar:
I en blandad kost mättar fett sämre än både protein och kolhydrat per energienhet (kalori för kalori / joule för joule). Protein mättar bäst, därefter kolhydrater och fett sämst.Fråga:
Mättar stärkelse bättre än socker?

Svar:
Även om stärkelse och socker bidrar med samma energimängd är en stärkelserik kost ofta mer volyminös än en sockerrik kost, och det bidrar till större mättnadskänsla.Fråga:
Vad är glykemiskt index för socker?

Svar:
Glykemiskt index för socker är 89-92. (Vitt bröd användes som referensprodukt.)Fråga:
Är det skillnad på att inta socker i form av drycker eller mat?

Svar:
Det finns tecken på att drycker inte ger samma mättnadskänsla som mat. Det kan i så fall leda till för stort energiintag och viktuppgång. Ytterligare forskning får klarlägga förhållandena.Fråga:
Är smaken för sött medfödd?

Svar:
Ja, det är troligt. Redan som nyfödda reagerar vi positivt på söt smak. Modersmjölken är nämligen söt. Denna förkärlek för söt smak har i årtusenden hjälpt oss att överleva.Fråga:
Ökar ett högt sockerintag risken för att barn blir hyperaktiva?

Svar:
Nej. En FAO/WHO-genomgång 1998 som experter gjorde rörande flera studier om hyperaktivitet visar att det inte finns samband mellan socker och hyperaktivitet.Fråga:
Ökar ett högt sockerintag risken för brist på näringsämnen?

Svar:
Brist på mikronäringsämnen uppstår oftast vid en ensidig kost. Socker i sig kan inte orsaka brist på näringsämnen, men eftersom socker inte innehåller vitaminer och mineralämnen bör man inte ersätta stora mängder energi i kosten med socker. För vuxna med lågt energiintag (<8 MJ) samt för barn säger våra nordiska näringsrekommendationer att andelen av renframställda sockerarter ska utgöra högst 10 energiprocent för att minimera risken för brist på mikronäringsämnen.Fråga:
Ökar socker blodets innehåll av triglycerider?

Svar:
Korttidsstudier har visat att kolhydratrik kost ökar triglyceridhalten i blodet. En nyare välkontrollerad långtidsstudie indikerar dock att blodets triglyceridhalt inte ökar vid intag av sockerrik kost, främst för att det sker en adaption.Fråga:
Ökar sockerrik kost risken för uppkomst av diabetes?

Svar:
Nej, en rad studier visar att socker inte påverkar uppkomsten av diabetes. Indirekt kan dock ett långvarigt högt energiintag öka risken för övervikt. Övervikt är en av riskfaktorerna för diabetes typ 2.