Perspektiv

Information om socker och näring

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är bra för alla. Därför kan man på goda grunder rekommendera regelbunden fysisk aktivitet till alla efter sina förutsättningar och möjligheter. Härmed åstadkoms minskad risk för övervikt och livsstilssjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2 diabetes. Den fysiska prestationsförmågan ökar och det allmänna välbefinnandet ökar.

I elitidrott har kroppens glykogendepåer avgörande inflytande på intensiteten och mängden fysisk aktivitet. Intag av kolhydrater har därför betydelse för prestationsförmågan. Både mängd, kolhydratkälla och tidpunkt för intag påverkar utnyttjandet av kolhydrater. Uthålligheten förbättras både vid intag av kolhydrater en och en halv timme före träning och vid intag av kolhydrater under träning eftersom det ger långsammare tömning av glykogendepåerna. Efter träning är transportförhållandena för kolhydrater till musklerna optimala, och idrottsutövare kan därför ha fördel av att inta snabba kolhydrater direkt efter träningen. Vid en kolhydratrik kost som företrädesvis baseras på snabba kolhydrater kan musklernas glykogenförråd vara fyllda inom 24 timmar efter träning.

Hårdtränande idrottsutövare bör öka sitt kolhydratintag till 60-65E% motsvarande ca 8 g kolhydrater per kg kroppsvikt, medan motionärer bör följa allmänna rekommendationer för energifördelning.