Perspektiv

Information om socker och näring

Motion och elitidrott

Motionsidrott har en rad positiva effekter på hälsan. Det finns dock en direkt prestationsmässig anledning för motionärer att inta extra kolhydrater i samband med fysisk aktivitet. Elitidrottare kan å andra sidan få både kortsiktiga och långsiktiga positiva effekter på resultaten genom att inta mycket kolhydrater.