Perspektiv

Information om socker och näring

Indelning av kolhydrater

Kolhydrater kan kemiskt indelas efter antalet monomer-enheter i kolhydratmolekylen. Monosackarider besår av en enhet, disackarider av två, oligosackarider av tre till nio och polysackarider av fler än nio enheter.

Antal enheter Indelning
1 Monosackarid
2 Disackarid
3-9 Oligosackarid
>9 Polysackarid

De näringsmässigt viktigaste monosackariderna är glukos, galaktos och fruktos, och de viktigaste disackariderna är sackaros, laktos och maltos.

Druvsocker och fruktsocker är populärbenämningar för glukos respektive fruktos. Bägge monosackariderna finns i naturen. Galaktos finns inte som monosackarid i naturen, men är en del av det naturligt förekommande mjölksockret (disackariden laktos).

Vanligt socker (sackaros) består av en fruktos- och en glukosenhet, mjölksocker (laktos) består av en galaktos- och en glukosenhet medan maltsocker (maltos) består av två glukosenheter.

De näringsmässigt viktigaste polysackariderna är stärkelse och icke-stärkelse-polysackarider. Stärkelse är uppbyggd av amylos och amylopektin.

I näringssammanhang kan inte den kemiska indelningen av kolhydrater användas praktiskt eftersom den inte avspeglar kolhydraternas fysiologiska och hälsomässiga betydelse för människan.

Försök med att dela in kolhydrater efter fysiologiska förhållanden har lett till införandet av en rad termer som beskriver fraktioner och underfraktioner av kolhydrater. Bland dessa indelningar kan följande nämnas:

 • digererbara och odigererbara kolhydrater
   
 • resistent stärkelse
   
 • stärkelse och sockerarter
   
 • kostfiber
   
 • lösliga och olösliga fiber
Denna fysiologiska indelning skapar dock också problem eftersom det endast krävs en enstaka effekt för att en kolhydrattyp ska anses ha avgörande betydelse. Samtidigt har det med tiden blivit en förskjutning i uppfattningen om vad exempelvis begreppet ”komplexa kolhydrater” innebär.