Perspektiv

Information om socker och näring

Barn bör använda sina kroppar mer

40 % av alla barn rör sig mindre än 60 minuter om dagen, som rekommenderas. Det visar den undersökning, som YouGov Zapera har genomfört på uppdrag av Nordic Sugar bland 1000 föräldrar till barn i åldern 0-10 år. Detta kan få allvarliga konsekvenser för barnens hälsa och välbefinnande, menar barnfysioterapeuten och motorikexperten Vibeke Winter.

Barn ska röra på sig och använda sina kroppar varje dag. Sundhedsstyrelsen i Danmark och svenska Livsmedelsverket rekommenderar därför att barn är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Trots det rör sig endast 52 % av de tillfrågade 60 minuter eller mer. Samtidigt menar 34 % av föräldrarna, att deras barn tillbringar för mycket av sin tid framför TV, dator och läsplatta. 28 % har mindre än en timmes ”skärmtid”; 55 % tillbringar 1-2 timmar och 15 % tillbringar 3-5 timmar per dag framför TV, dator eller läsplatta . – Skrämmande siffor, menar barnfysioterapeuten och motorikexperten Vibeke Winter, författare till ”Leg der styrker motorikken”.

”Självklart ska barn tidigt kunna lära sig att hantera en läsplatta, men det är inte meningen, att de ska sitta stilla framför en skärm lång tid varje dag. Barn ska röra på sig så mycket som möjligt och helst mycket mer än 60 minuter, annars kan det få allvarliga konsekvenser för deras hälsa, inlärningsförmåga och sociala kompetens”, säger Vibeke Winter.

Undersökningar från bland annat svenska Bunkefloprojektet visar, att barn som använder sin kropp och är motoriskt välutvecklade bland annat klarar sig bättre i skolan, kan koncentrera sig bättre, är gladare och generellt sett mår bättre.

Barn, som är motoriskt osäkra, hamnar mycket utanför. Det gäller särskilt pojkar, som är motoriskt omogna. När andra pojkar springer, klättrar i träd eller cyklar på kapp, så drar sig de osäkra pojkarna undan och söker sig i stället till de vuxna. De tycker heller inte att det är roligt att spela fotboll med de andra, för det är ingen som passar till den, som inte är bra på att sparka bollen vidare. Det har många sociala konsekvenser att vara motoriskt osäker – och ju äldre det motoriskt outvecklade barnet är, ju mer hamnar det utanför”, säger Vibeke Winter.

Elektroniken blir en räddning för de pojkar, som är motoriskt osäkra. Här är de ju på samma nivå, som de andra. Men ett stillasittande barnliv är olämpligt på många sätt. 20 % av danska barn är idag överviktiga, när de börjar skolan. Allt fler människor får typ 2-diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar och ny forskning visar dessutom, att benstommen helt enkelt blir för bräcklig (jmf forskning från Bunkeflo).

Det finns dock hopp för de motoriskt svaga barnen. Genom att träna tre gånger tre minuter om dagen, kan man hjälpa sitt barn att gå från att vara motoriskt dåligt utvecklat till att vara motoriskt välutvecklad inom loppet av 3-12 månader. Metoden är enkel.

”Barnet ska tre gånger om dagen slå 5 kullerbyttor, rulla runt 8 gånger åt varje håll och snurra runt i en så kallad ”tummelumsk”. Det går nämligen ut på att rotera den vätska, som finns i mellanörat”, säger Vibeke Winter.

Detta får stöd av forskning, som visar, att kärnan till språk, syn, grov- och finmotorik m.m. är att rotera vätskan i mellanörat och att stimulera hjärnan med rörelse.

Man utvecklar inte sin motorik, genom att sitta framför skärmen – inte heller finmotoriken utvecklas, som många tror. Undersökningen från Nordic Sugar och YouGov Zapera visar, att många föräldrar tycker att deras barn sitter för mycket framför en skärm. Men förvånande få gör något åt det. Det handlar om uppfostran och att sätta gränser for sina barn – för deras egen skull. Barn ska alltså röra på sig och föräldrarna ska föregå med gott exempel”, avslutar Vibeke Winter.

Se graf

Se alla resultat från undersökningen här